Populisme als krachtig wapen tegen de diplomademocratie

Er is iets goed mis met ons politieke systeem. De afgelopen decennia hebben lageropgeleiden macht en invloed over politiek in Nederland verloren. Meer een meer is Nederland een Platoonse meritocratie geworden, waarin hoogopgeleiden de macht hebben, de functies verdelen en bekleden, het politieke spel spelen, de besluiten nemen. Lageropgeleiden zijn bijna volledig van het toneel verdwenen. Een kwalijke zaak waar populisme een oplossing voor kan zijn.

Lees verder