Waarom rechts altijd wint (en hoe links het kan doen)

Toen ik in 2012 actief was in de campagne van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen was er een breed geloof dat de tijd voor onze ideeën gekomen was. Vijf jaar na het uitbreken van de grootste crisis van het kapitalisme sinds de Grote Depressie leek de grote publieke steun voor de partij veelzeggend. Er zou een socialere wind gaat waaien door Nederland (het woord socialistisch vermijdt de SP al jaren), en daarna Europa. De SP zou de grootste partij worden, Roemer premier, socialere politiek de nieuwe norm. Hadden we naïever kunnen we zijn?

Lees verder